Rondo – zagadka i wyjaśnienie

Podaj właściwą kolejność przejazdu :

Rondo – zagadka i wyjaśnienie
Czy znasz właściwą kolejność przejazdu pojazdów ? – odpowiedź podaj w komentarzu.
PS. Jeżeli Twoja odpowiedź różni się od „BAC” to lepiej przeczytaj wyjaśnienie pod zdjęciem.

Rondo - zagadka i wyjaśnienie. Podaj właściwą kolejność przejazdu. PS. Jeżeli Twoja odpowiedź różni się od „BAC” to lepiej przeczytaj wyjaśnienie pod zdjęciem.

Rondo – zagadka i wyjaśnienie. Zagadka – Podaj właściwą kolejność przejazdu

Rondo – zagadka i wyjaśnienie

Na zdjęciu widać skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) przed którym znajduje się tylko „Znak C-12 Ruch okrężny”, (w przeciwieństwie do większości rond w Polsce – NIE MA TAM ZNAKU „Znak A- 7 Ustąp pierwszeństwa”) czyli jest to skrzyżowanie równorzędne. Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo ma pojazd szynowy (tramwaj), a następnie pojazdy jadą zgodnie z zasadą prawej ręki. W związku z tym kolejność przejazdu to : Tramwaj (B), Pojazd biały (A), Pojazd czerwony (C)

PS. „NA SKRZYŻOWANIACH RÓWNORZĘDNYCH, czyli takich, na których pierwszeństwo nie jest określone przez sygnalizację świetlną bądź znaki pionowe lub poziome, zasadniczo obowiązuje tzw. zasada prawej ręki. Pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Reguła ta nie ma jednak zastosowania do pojazdów szynowych. Mają one pierwszeństwo przed pozostałymi pojazdami bez względu na to, czy zbliżają się drogą po naszej lewej czy prawej stronie.”

Sprawdź też : inne nasze zagadki 🙂

Sprawdź też SUPER HOSTING –  POLECAM.